Münze - Amerika - Brasilien - Réis - 400 - 1901

KM ID:
505
Zeichen:
R$
Nennwert:
400.00
Material:
Kupfer-Nickel
Gewicht:
11.41 g
Durchmesser:
30.25 mm
Dicke:
1.88
Rand:
glatt
Motiv:
Text Wertseite:
400 Réis - República dos Estatos Unidos do Brasil - MCMI
Umlauf:
1901
1x
1901
1.50
Motivseite 400 Réis Brasilien
Wertseite 400 Réis Brasilien
Um presente do Gilberto Wünsch e da Anelise Gollmann Wünsch
📧
geändert am: 22.03.2015
 
M_br_400_Reis_1901.html
 
🔎