Münze - Amerika - Brasilien - Réis - 200 - 1918-1935

KM ID:
519
Zeichen:
R$
Nennwert:
200.00
Material:
Kupfer-Nickel
Gewicht:
7.96 g
Durchmesser:
25.15 mm
Dicke:
1.92
Rand:
glatt
Motiv:
Text Wertseite:
200 Réis - República dos Estatos Unidos do Brasil
Umlauf:
1918-1935
1x
1931
1.830.000
0.25
Motivseite 200 Réis - Brasilien
Wertseite 200 Réis - Brasilien
Um presente do Gilberto Wünsch e da Anelise Gollmann Wünsch
📧
geändert am: 22.03.2015
 
M_br_200_Reis_1918.html
 
🔎