Münze - Amerika - Brasilien - Réis - 100 - 1936-1938

KM ID:
536
Zeichen:
R$
Nennwert:
100.00
Material:
Kupfer-Nickel
Gewicht:
4.52 g
Durchmesser:
20.16 mm
Dicke:
1.82
Rand:
glatt
Motiv:
Text Wertseite:
Umlauf:
1936-1938
1x
1938
8.618.000
0.10
Motivseite 100 Réis - Brasilien
Wertseite 100 Réis - Brasilien
Um presente do Gilberto Wünsch e da Anelise Gollmann Wünsch
📧
geändert am: 22.03.2015
 
M_br_100_Reis_1936.html
 
🔎